Blue Flower

 

 

 

 

De Haagse sociëteit De Witte is in haar monumentale pand al meer dan twee eeuwen een vertrouwd onderdeel van het politieke en bestuurlijke centrum van Nederland. Dat alleen al vanwege haar ligging te midden van parlementsgebouwen, het Torentje en ver­scheidene ministeries. Het sociëteitsleven is gemodelleerd naar een tafelstructuur (interne clubs). Een daarvan is de Turkije tafel. De daarin verenigde leden vinden elkaar in een gezamenlijke belangstelling voor de culturele, politieke, commerciële en religieuze veelkleurigheid van Turkije. De Tafel staat op invitatie open voor leden van de sociëteit. Het ledenbestand van de tafel bestaat voornamelijk uit diplomaten, wetenschappers, ondernemers en politici.  De voertalen zijn Nederlands en Engels.

 

Türkiye Masasi

 

De Witte Kulübü Lahey’deki muazzam binasında iki yüzyılı aşkındır Hollanda’nın siyasi ve idari merkezinin güvenilir bir parçasını oluşturmaktadır. Bu özelliği aynı zamanda parlemento binalarına, Başbakanlık ve çeşitli bakanlıklara yakın mevkide bulunması ile de kendini göstermektedir. 3000’den fazla seçkin üyeden oluşan De Witte Kulübü’de işleyiş masa yapısı (iç kulüpler) örnek alınarak yapılandırılmıştır. Bu masalardan biri Türkiye Masası’dır. Masanın üyeleri Türkiye’nin kültürel, siyasi, ticari ve dini çok renkliliğine olan ortak ilgilerinin bir neticesi olarak bir araya gelirler. Türkiye masasına katılım davet üzerinedir. Lahey merkezli De Witte Türkiye Masası üyeleri ağırlıklı olarak diplomatlar, bilim adamları, girişimciler ve politikacılardan oluşmaktadır.  Bu düşünce kübübünün çalışmaları ve raporları kamuoyuna açıktır. Özel etkinlikler düzenleyerek sık sık konuk görüşlerinin paylaşıldığı masanın resmi dili Hollandaca ve İngilizce’dir.

 

Turkey table

 

In a monumental building on ‘het Plein’, the exclusive inner court of The Hague, the Sociëteit De Witte has been established for more than two centuries, next to the parliamentary heart of the country, the Prime-Ministers office and many ministries. The over 3,000 members are all actively and socially engaged in a variety of pursuits organized within the Sociëteit through their membership of ‘tafels’ (sub clubs). One of them is the “Turkije tafel” (Turkey table). The table’s members share a common interest in the cultural, political, commercial and religious aspects of Turkey. In 2012, both countries celebrated over 400 years of diplomatic relations. The members of the Turkish table mainly are diplomats, scientists, businesspeople and politicians. The ‘tafels’ of De Witte are only open to its own members.  The medium of communication is the Dutch or English language. Special events are organized on a regular basis, and often guest speakers are invited to share their opinions.

 

 


 

 

Turkse Tafel © 2012